ACBauto

Hướng dẫn Nạp [ Xu ] tự động:

Clip hướng dẫn: https://youtu.be/9KxN94sRJis

1. Đăng Nhập tài khoản tiếp theo vào - Khu vực khách hàng.

2. Chọn Mua Tín Dụng

3. Nhập số Xu cần mua ( Tối thiểu 1Xu ). 1Xu = 20.000VND.

4. Tiếp tục chọn ô QRCode Payment và bấm Tiếp theo.

5. Màn hình xuất hiện mã QRcode + thực hiện Quét QRCode để thanh toán.

Sau khi chuyển khoản thành công, refresh lại trang sau 5 đến 30 giây để cập nhật Xu đã thanh toán.

Lưu ý: Chuyển đúng số tiền khi quét QRCode, không thay đổi nội dung nạp tiền.

Powered by Dhru Fusion