Hướng dẫn kết nối Telegram với website Decode

Hướng dẫn kết nối Telegram với website Decode

  * Hướng dẫn kết nối telegram với decode.vn.


  - Thông báo an toàn cho mỗi lần đăng nhập


  - Thông báo Nạp Xu


  - Kiểm tra số Xu hiện có trong tài khoản


  - Kiểm tra nhanh chóng các đơn hàng


  - Thông báo nhanh kết quả các đơn đặt hàng thành công or thất bại


  * Các bước liên kết Telegram với Decode:


  B1: Đăng nhập vào Khu vực khách hàng chọn connect Telegram.  B2. Mở app telegram tìm bot "DECODEclibot" và làm theo hướng dẫn.

  Views : 12439
Powered by Dhru Fusion