Hướng dẫn connect Telegram với website Decode

Hướng dẫn connect Telegram với website Decode

  Decode đã chọn Bot Telegram để hỗ trợ anh chị kiểm tra nhanh các thông tin tài khoản trên website Decode thông qua ứng dụng Telegram một cách nhanh chóng.


  - Thông báo an toàn cho mỗi lần đăng nhập


  - Thông báo Nạp Xu


  - Kiểm tra số Xu hiện có trong tài khoản


  - Kiểm tra nhanh chóng các đơn hàng


  - Thông báo nhanh kết quả các đơn đặt hàng thành công or thất bại


  * Các bước liên kết Telegram với Decode:


  B1: Đăng nhập vào Khu vực khách hàng chọn connect Telegram  B2:


  1. Tên Bot telegram của Decode


  2. Mã số đễ connect với website Decode  B3: Mở ứng dụng Telegram trên Điện thoại or máy tính


  1. Tìm tên Bot của Decode "decodevnbot"


  2. Nhập mã connect vào