Hướng dẫn kiểm tra hoá đơn

Hướng dẫn kiểm tra hoá đơn

  1. Chọn hoá đơn của tôi  2. Chọn các option để kiểm tra hoá đơn đã thanh toán và chưa thanh toán


  Option đầu tiên là thông tin các hoá đơn đã thanh toán   


  Option thứ 2 là thông tin hoá đơn chưa thanh toán (Các hoá đơn hiện trong option này là do Quý anh chị tự chọn option Nạp Xu, sau khi thanh toán Xu mới được nạp vào tài khoản).  Option thứ 3 là thông tin hoá đơn đang chờ thanh toán, Các hoá đơn hiện ở option này là được nạp bởi ADMIN (Hoá đơn này Xu đã được nạp trước và đang chờ thanh toán).  Ngoài ra sau mỗi lần đăng nhập Quý anh chị cũng có thể kiểm tra nhanh tài khoản của mình có đang bị nợ tiền hay không, Nếu đã thanh toán rồi mà vẫn còn báo nợ anh chị vui lòng liên hệ để kiểm tra sớm.


  Hình miêu tả bên dưới là tài khoản đang nợ 100Xu.   


   


   


   

  Views : 2597
Powered by Dhru Fusion