Reset Mật khẩu

Reset Mật khẩu

   


  Bước 1 bấm quên mật khẩu.  Bước 2 nhập vào ô tên đăng nhập  Sau khi thực hiện bước 2 hệ thống sẽ gửi về email Quý khách mật khẩu mới, Quý khách có thể thay đổi mật khẩu mới sau đó.


  Trong trường hợp tài khoản Quý Khách bị blocked, Quý khách vui lòng liên hệ support để reset.

  Views : 7916
Powered by Dhru Fusion