DECODE.co.,ltd


The system is under maintenance, pls try again later!


Bảo trì nâng cấp hệ thống thời gian dự kiến (Từ 5 giờ tới 7 giờ)


 Hạng mục nâng cấp:


   - Nâng cấp bảo mật (Updating.....)


   - Nâng cấp hệ thống API mới (Updated)


   - Nâng cấp quản lý thông minh cho khách hàng (Updated)


   - Nâng cấp và fix giao diện thông minh khi đăng nhập bằng thiếp bị cầm tay (Updated)


* Nâng cấp và cập nhật thệm các hạng mục từ yêu cầu của Khách Hàng.(Updated)


decode.vn còn vài hạng mục cần update, anh em cần gấp xử lý công việc hãy tạo tk trên https://alounlock.com để tạm sử dụng, Thân.


Chân thành xin lổi và cảm ơn Quý Khách đã chờ đợi.


Vì phát sinh 1 số lổi cấu trúc để mang lại hiệu quả toàn diện, thời gian bảo trì sẽ kéo dài đến hết hôm nay (20/8).