Cart

[⭐⭐ Auto 24/7] Remove iC [Ipad, iWatch] Wifi devices

Terms of Service

1- FMI Clean/Lost supported.

2- Only Wifi devices supported.

3- No refund for wrong Serial/models/service use.

4- If service is delay, you can't reject by your self. You have to wait order.

Lưu ý:

- Dịch vụ chạy với API (FMI = Off chỉ trong vài giây đến vài phút) vì vậy cần kiểm tra kỷ trước khi đặt hàng, không thể hủy đơn hàng nếu như đặt hàng sai.

- Serial phải zin theo máy, gửi đúng dịch vụ, đúng đời máy [tất cả các trường hợp gửi sai đều không thể hoàn tiền].

No Result Found
Sort
Powered by Dhru Fusion